Tworzenie Prostej Platformy Blogerskiej - Ruter

Przez:, Z dnia:

Ten tutorial zakłada, że już ukończyłeś:

 1. Install Ruby on Rails
 2. Create Ruby on Rails application
 3. Create Static Pages - without this deploy will not work
 4. Install Git
 5. Create Remote Git Repository - optional but recommended
 6. Deploy application to Heroku
 7. Manage users with Devise
 8. How to add Twitter Bootstrap to Ruby on Rails application - Advised
 9. Creating Simple Blogging Platform - Creating Model

Po pierwsze, chcemy mieć dostęp do postów w przeglądarce przez URL. Na przykład, adres: http://localhost:3000/posts powinien zabrać nas do listy postów znajdujących się w naszej bazie danych i http://localhost:3000/posts/new powinien zabrać nas na stronę z formularzem do tworzenia nowych postów. Rails daje nam super łatwy sposób do tworzenia tych URL-ów i łącznenia ich z "kontrolerem" naszych Postów.

Krok 1: Uruchom Rake Routes

Możemy przglądać obecną listę dostępnych ruterów/URL-ów przez wpisanie w terminalu:

bash

$ rake routes
         Prefix Verb  URI Pattern          Controller#Action
    new_user_session GET  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#new
      user_session POST  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#create
  destroy_user_session DELETE /users/sign_out(.:format)   devise/sessions#destroy
      user_password POST  /users/password(.:format)   devise/passwords#create
    new_user_password GET  /users/password/new(.:format) devise/passwords#new
   edit_user_password GET  /users/password/edit(.:format) devise/passwords#edit
             PATCH /users/password(.:format)   devise/passwords#update
             PUT  /users/password(.:format)   devise/passwords#update
cancel_user_registration GET  /users/cancel(.:format)    devise/registrations#cancel
    user_registration POST  /users(.:format)        devise/registrations#create
  new_user_registration GET  /users/sign_up(.:format)    devise/registrations#new
 edit_user_registration GET  /users/edit(.:format)     devise/registrations#edit
             PATCH /users(.:format)        devise/registrations#update
             PUT  /users(.:format)        devise/registrations#update
             DELETE /users(.:format)        devise/registrations#destroy
          root GET  /               static_pages#home

Krok 2: Zmień Rutery

Teraz otwórzmy plik config/routes.rb i dodajmy ruter dla postów. Zrobimy to przy użyciu jednej linijki kodu:

/config/routes.rb

root 'static_pages#home'
devise_for :users

resources :posts

Krok 3: Ponownie odpal Rake Routes

Możemy ponownie uruchomić rake routes i zobaczyć wszystkie nowe rutery:

$ rake routes
          root GET  /               static_pages#home
    new_user_session GET  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#new
      user_session POST  /users/sign_in(.:format)    devise/sessions#create
  destroy_user_session DELETE /users/sign_out(.:format)   devise/sessions#destroy
      user_password POST  /users/password(.:format)   devise/passwords#create
    new_user_password GET  /users/password/new(.:format) devise/passwords#new
   edit_user_password GET  /users/password/edit(.:format) devise/passwords#edit
             PATCH /users/password(.:format)   devise/passwords#update
             PUT  /users/password(.:format)   devise/passwords#update
cancel_user_registration GET  /users/cancel(.:format)    devise/registrations#cancel
    user_registration POST  /users(.:format)        devise/registrations#create
  new_user_registration GET  /users/sign_up(.:format)    devise/registrations#new
 edit_user_registration GET  /users/edit(.:format)     devise/registrations#edit
             PATCH /users(.:format)        devise/registrations#update
             PUT  /users(.:format)        devise/registrations#update
             DELETE /users(.:format)        devise/registrations#destroy
          posts GET  /posts(.:format)        posts#index
             POST  /posts(.:format)        posts#create
        new_post GET  /posts/new(.:format)      posts#new
        edit_post GET  /posts/:id/edit(.:format)   posts#edit
          post GET  /posts/:id(.:format)      posts#show
             PATCH /posts/:id(.:format)      posts#update
             PUT  /posts/:id(.:format)      posts#update
             DELETE /posts/:id(.:format)      posts#destroy

Właśnie stworzyliśmy 8 nowych ruterów, których będziemy używać do manipulacji naszymi postami:

          posts GET  /posts(.:format)        posts#index
             POST  /posts(.:format)        posts#create
        new_post GET  /posts/new(.:format)      posts#new
        edit_post GET  /posts/:id/edit(.:format)   posts#edit
          post GET  /posts/:id(.:format)      posts#show
             PATCH /posts/:id(.:format)      posts#update
             PUT  /posts/:id(.:format)      posts#update
             DELETE /posts/:id(.:format)      posts#destroy

Jeżeli spróbujemy użyć któregoś z tych nowych URL-ów, nie będą one działać, ponieważ oczekują one przekierowania do odpowiadającego kontrolera PostsController.

Rails application failing due to absence of controller

Wyświetlanie Postów >>

Musisz się zalogować by móc oznaczyć tutorial jako ukończony żeby śledzić swój postępKomentarze

 • Z dnia: Frank napisał:

  Thanks! I find that minor details, like putting the colon in the right place, can really trip me up.

Dodaj komentarz

Możesz się zalogować by skomentować


Poprzedni Następny